Nacházíte se zde: Hotel Ryzlink » Wine Wellness » Návštěvní řád

Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Wellness centra Hotelu Ryzlink

 

1. Pro vstup do wellness obdrží návštěvník unikátní kód, který mu umožní otevřít vstup do wellnes v objednanou hodinu na dobu 1,5 hod. Uvedená doba vstupu je včetně převlékání. Kapacita wellness je 16 osob.

2. Po vstupu do šaten si návštěvník vybere volnou skříňku, vyzuje se, vysvlékne se, uloží své věci do skříňky a skříňku uzamkne.  Za ztracený klíč bude účtován poplatek 500,- Kč.

3. Do wellness nemají přístup děti ve věku do 3 let, dětem od 3 do 15 let bude vstup umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby a pouze v čase od 12.00 hod do 18.00 hod.

4. Vstup do wellness je zakázán:

a. osobám s horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo jinými přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům,

b. osobám nacházejícím se v karanténě, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla nemoc a nemocný není izolován,

c. osobám podnapilým nebo pod vlivem drog,

5.  Před vstupem do vířivky, sauny nebo vinných lázní je každý návštěvník povinen se umýt mýdlem a řádně se osprchovat bez plavek, totéž platí po každém použití WC.

6. V prostorách sprch a WC je povoleno provádět pouze nezbytnou osobní hygienu. Je přísně zakázáno se holit, provádět manikúru, pedikúru či jinou osobní hygienu apod.

7. Do wellness vstupuje každý návštěvník na vlastní riziko a nebezpečí.

8. Ve wellness je zvýšené riziko uklouznutí, proto je každý návštěvník povinen se pohybovat pomalu a zvolna, aby předešel možnosti úrazu sobě, či ostatním.

9. Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních wellness závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit zaměstnancům wellness.

10. Požádá-li o to návštěvník, hotel od něho může převzít do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti, ledaže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem pro hotel neúměrné. Hotel není odpovědný za ztrátu nebo poškození cenností ponechaných ve wellness.

11. Je zakázáno

a. provádět jakékoliv úpravy nebo změny wellness, odnášet jakékoli vybavení a zařízení wellness mimo prostory wellness, 

b. kouření ve všech prostorách wellness. V případě porušení tohoto zákazu má hotel právo účtovat návštěvníkovi smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč a náhradu škody (vzniklé ohrožením požární bezpečnosti, nutností hloubkového čištění prostor, atd.).

c. obtěžovat ostatní návštěvníky, a to zejména svým chováním nebo nadměrným hlukem,

d. vnášet do wellness alkohol, drogy, omamné a psychotropní látky, sklo či skleněné předměty a jiné nebezpečné předměty,

e. do vody močit, plivat, vyplachovat si ve vodě nos a ústa či jakkoliv znečišťovat vodu ve vířivce,

f. prát prádlo a jiné věci s výjimkou praní plavek mýdlem či šamponem v prostorech sprch,

g. konzumovat jakékoliv potraviny a nápoje mimo nápoje, které jsou k dispozici v denním baru wellness,

h. vstupovat do wellness se psy a jinými zvířaty.

Pokyny pro návštěvníky saun:

a. Před vstupem do sauny se osprchujte vlažnou vodou, omyjte se mýdlem a následně se osušte.

b.  Do saun je povolen vstup pouze bez plavek. V sauně si lehněte nebo sedněte na prostěradlo a relaxujte.

c. Je zakázáno nalévat vlastní esence, esenciální oleje či jiné směsi do saunových kamen.

d. Délka pobytu v sauně je na vás, naslouchejte svému tělu, samo vám řekne, kdy chce saunování ukončit.  Maximální doba saunování je 10 - 15 minut.

e. Po opuštění sauny se osprchujte nejprve vlažnou vodou a následně se zchlaďte studenou vodou ve sprše nebo pod polévacím vědrem. 

f. Jeden saunovací cyklus obsahuje pobyt v sauně a ochlazení. Doporučujeme absolvovat maximálně 3 saunovací cykly. Po každém saunovacím cyklu si dopřejte přibližně desetiminutový odpočinek, při kterém doplňujte ztracené tekutiny. Po posledním cyklu by měl následovat nejdelší odpočinek.

g. Pokud se léčíte s jakoukoliv nemocí, poraďte se před návštěvou sauny se svým lékařem Sauna se obecně nedoporučuje lidem s vysokým krevním tlakem nebo nemocným krevním oběhem či srdcem, s epilepsií, s otevřenými zraněními a záněty. Také není vhodná pro lidi s nemocnými játry nebo ledvinami. Do sauny byste určitě neměli chodit, pokud máte gynekologické potíže. Finská sauna se nedoporučuje ani těhotným ženám.

Pokyny pro návštěvníky vířivky a vinných lázní

a. Před vstupem do vířivky nebo vany se osprchujte vodou a omyjte se mýdlem bez plavek.

b.  Do vířivky je povolen vstup pouze v plavkách.

c. Je zakázáno nalévat vlastní esence, esenciální oleje či jiné směsi do vířivky či vany.

d. Je zakázáno jíst či pít ve vířivce.

e. Pokud se léčíte s jakoukoliv nemocí, poraďte se před návštěvou sauny se svým lékařem. Vířivka se obecně nedoporučuje lidem s vysokým krevním tlakem nebo nemocným srdcem, s epilepsií, s otevřenými zraněními a záněty, s gynekologickými potížemi, ani těhotným ženám.

f. Doporučený čas ve vířivce a vinných lázní je max 30 minut,  a následně doporučujeme 30-ti minutový odpočinek. Po koupeli ve vinných lázní sa opláchněte vlažnou vodou. Nepoužívejte mýdlo ani sprchový gel.

Tento řád byl zpracován ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 135/2004 a slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu wellness a musí být všemi návštěvníky wellness bezpodmínečně dodržován.

Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2020

HOTEL RYZLINK                 

Vinařství Fučík, s.r.o. ,  IČ 01568060, Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1

"Děkujeme za dodržování návštěvního řádu"

ADRESA

Zlámalova 1809/2, Mikulov, 692 01
IČ: 01568060
DIČ: CZ01568060

Sphere

 
 

Všobecné obchodní podmínky
Ubytovací řád

All rights reserved © 2020 Hotel Ryzlink

     

Nahoru