Návštěvní řád Wellness centra Hotelu Ryzlink  

 1. Vstup do wellness je na dobu 1,5 hod. Uvedená doba vstupu je včetně převlékání. Maximální kapacita wellness je 16 osob.

 2. Po vstupu do šaten si návštěvník vybere volnou skříňku, vyzuje se, vysvlékne se, uloží své věci do skříňky a skříňku uzamkne.  Za ztracený klíč bude účtován poplatek 500,- Kč.

 3. Do wellness nemají přístup děti ve věku do 3 let, dětem od 3 do 15 let bude vstup umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby a pouze v čase od 11.00 hod do 18.00 hod. Děti musí být po celou dobu pobytu ve wellness pod dohledem rodičů.

 4. Vstup do wellness je zakázán: a. osobám s horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo jinými přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům, b. osobám nacházejícím se v karanténě, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla nemoc a nemocný není izolován, c. osobám podnapilým nebo pod vlivem drog. 

 5. Před vstupem do vířivky, sauny nebo vinných lázní je každý návštěvník povinen se umýt mýdlem a řádně se osprchovat bez plavek, totéž platí po každém použití WC.

 6. V prostorách sprch a WC je povoleno provádět pouze nezbytnou osobní hygienu. Je přísně zakázáno se holit, provádět manikúru, pedikúru či jinou osobní hygienu apod.

 7. Do wellness vstupuje každý návštěvník na vlastní riziko a nebezpečí. Nepoužívejte sauny či vířivku po požití alkoholu, drog či léků, a to zejména těch, které vyvolávají ospalost anebo mohou ovlivnit krevní tlak.

 8. Ve wellness je zvýšené riziko uklouznutí, proto je každý návštěvník povinen se pohybovat pomalu a zvolna, aby předešel možnosti úrazu sobě, či ostatním.

 9. Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních wellness závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit zaměstnancům wellness.

 10. Požádá-li o to návštěvník, hotel od něho může převzít do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti, ledaže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem pro hotel neúměrné. Hotel není odpovědný za ztrátu nebo poškození cenností ponechaných ve wellness.

 11. Je zakázáno a.) provádět jakékoliv úpravy nebo změny wellness, odnášet jakékoli vybavení a zařízení wellness mimo prostory wellness,  b.) kouření ve všech prostorách wellness. V případě porušení tohoto zákazu má hotel právo účtovat návštěvníkovi smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč a náhradu škody (vzniklé ohrožením požární bezpečnosti, nutností hloubkového čištění prostor, atd.). c.) obtěžovat ostatní návštěvníky, a to zejména svým chováním nebo nadměrným hlukem, d.) vnášet do wellness alkohol, drogy, omamné a psychotropní látky, sklo či skleněné předměty a jiné nebezpečné předměty, e.) do vody močit, plivat, vyplachovat si ve vodě nos a ústa či jakkoliv znečišťovat vodu ve vířivce, f.) prát prádlo a jiné věci s výjimkou praní plavek mýdlem či šamponem v prostorech sprch, g.) konzumovat jakékoliv potraviny a nápoje mimo nápoje, které jsou k dispozici v denním baru wellness, h.) vstupovat do wellness se psy a jinými zvířaty.

 12. Jestliže jste ve vířivce či v saunách sami, dbejte zvýšené opatrnosti, koupání nebo saunování může způsobit nevolnost, točení hlavy a mdloby.

Pokyny pro návštěvníky saun:

a. Před vstupem do sauny se osprchujte vlažnou vodou, omyjte se mýdlem a následně se osušte.

b.  Do saun je povolen vstup pouze bez plavek. V sauně si lehněte nebo sedněte na prostěradlo a relaxujte.

c. Je zakázáno nalévat vlastní esence, esenciální oleje či jiné směsi do saunových kamen.

d. Délka pobytu v sauně je na vás, naslouchejte svému tělu, samo vám řekne, kdy chce saunování ukončit.  Maximální doba saunování je 10 - 15 minut.

e. Po opuštění sauny se osprchujte nejprve vlažnou vodou a následně se zchlaďte studenou vodou ve sprše nebo pod polévacím vědrem. 

f. Jeden saunovací cyklus obsahuje pobyt v sauně a ochlazení. Doporučujeme absolvovat maximálně 3 saunovací cykly. Po každém saunovacím cyklu si dopřejte přibližně desetiminutový odpočinek, při kterém doplňujte ztracené tekutiny. Po posledním cyklu by měl následovat nejdelší odpočinek.

g. Pokud se léčíte s jakoukoliv nemocí, poraďte se před návštěvou sauny se svým lékařem. Sauna se obecně nedoporučuje lidem s vysokým či nízkým krevním tlakem nebo nemocným krevním oběhem či srdcem, s cukrovkou, s epilepsií, s otevřenými zraněními a záněty. Také není vhodná pro lidi s nemocnými játry nebo ledvinami. Do sauny byste určitě neměli chodit, pokud máte gynekologické potíže. Finská sauna se nedoporučuje ani těhotným ženám.

Pokyny pro návštěvníky vířivky a vinných lázní

a. Před vstupem do vířivky nebo vany se osprchujte vodou a omyjte se mýdlem bez plavek.

b. Do vířivky je povolen vstup pouze v plavkách.

c. Je zakázáno nalévat vlastní esence, esenciální oleje či jiné směsi do vířivky či vany.

d. Je zakázáno jíst či pít ve vířivce.

e. Pokud se léčíte s jakoukoliv nemocí, poraďte se před návštěvou sauny se svým lékařem. Vířivka se obecně nedoporučuje lidem s vysokým či nízkým krevním tlakem nebo nemocným srdcem, s epilepsií, s cukrovkou, s otevřenými zraněními a záněty, s gynekologickými potížemi, ani těhotným ženám či malým dětem.

f. Během používání vířivky udržujte hlavu alespoň 40 cm od vzduchových trysek, dlouhé vlasy je nutno svázat a sepnout.

g. Doporučený čas ve vířivce a vinných lázní je max 30 minut,  a následně doporučujeme 30-ti minutový odpočinek. Po koupeli ve vinných lázní sa opláchněte vlažnou vodou. Nepoužívejte mýdlo ani sprchový gel.

Tento řád byl zpracován ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 135/2004 a slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu wellness a musí být všemi návštěvníky wellness bezpodmínečně dodržován.

Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2020 HOTEL RYZLINK         

 Všeobecné obchodní podmínky Wine wellness centra zde.

Vinařství Fučík, s.r.o. ,  IČ 01568060, Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1

Naše vína
Informace o cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.

více informací & nastavení