ZASADY ZAKWATEROWANIA

 

1. Zakwaterowanie gości w HOTELU RYZLINK, pod adresem ul.Zlámalova, Mikulov, który jest prowadzony przez Vinařství Fučík sro, IČ 01568060, z siedzibą pod adresem Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praga 1 (dalej „hotel”) odbywa się na podstawie umowy o nocleg zawartej zgodnie z postanowieniami § 2326 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego, na podstawie której hotel udostępnia zakwaterowanemu (dalej „gość”) tymczasowego zakwaterowania na uzgodniony okres, a gość zobowiązuje się zapłacić hotelowi za zakwaterowanie i usługi z nim związane w terminie określonym w umowie o zakwaterowanie, Ogólnych Warunkach lub niniejszym Regulaminie Zakwaterowania.

2. Hotel gwarantuje wszystkim gościom świadczenie wysokiej jakości usług noclegowych. Aby naprawdę to zagwarantować, prosimy o przestrzeganie tych zasad.

3. Po przybyciu do hotelu Gość zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Po okazaniu dowodu tożsamości i wypełnieniu formularza rejestracyjnego gość zostaje zarejestrowany i zakwaterowany. Po zakwaterowaniu gość otrzymuje klucz do pokoju. Gość jest zobowiązany zapobiec utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu tego klucza, opuszczając hotel, gość jest zobowiązany zwrócić klucz na recepcji. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza hotel ma prawo domagać się odszkodowania w wysokości 500 CZK. Hotel zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania gościa, chociaż gość zarezerwował pokój, jeżeli jego zachowanie jest niezgodne z dobrymi obyczajami, gość jest pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych lub jego ubranie albo bagaż są nadmiernie brudne.

4.    We wszystkich pomieszczeniach hotelowych, z wyjątkiem wyznaczonych do tego celu, obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku złamania tego zakazu, hotel ma prawo obciążyć gościa odszkodowaniem za szkody (spowodowane zagrożeniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, koniecznością gruntownego sprzątania lokalu itp.).

​5.    Ilość osób w pokoju odpowiada ilości osób zgłoszonych do zakwaterowania. Gość zobowiązuje się podać dokładną liczbę osób przy zawieraniu umowy o nocleg. Goście nie mogą pozwalać innym osobom przebywać w pokoju bez zgody hotelu.

​6.    Na życzenie gościa hotel może przechować jego cenności, biżuterię lub inne wartościowe przedmioty, chyba że są one niebezpieczne lub mają nieproporcjonalną wartość w stosunku do miejsca zakwaterowania. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wartościowych pozostawionych w pokoju lub w hotelu.

​7. Zabronione jest korzystanie z obiektów hotelowych osobom cierpiącym na choroby zakaźne.

​8. Recepcja hotelowa czynna jest od 08:00 do 20:00 godziny.Jeśli gość zamierza zakończyć nocleg przed godziną 08:00, zawiadomi o tym hotel i spłaci wszystkie swoje należności wobec hotelu najpóźniej dzień przed wyjazdem. W przypadku zamiaru rozpoczęcia noclegu po godzinie 20:00 gość powiadomi o tym hotel najpóźniej dzień przed przyjazdem i uzgodni z hotelem przekazanie kluczy do pokoju.

​9. Gość ma prawo poprosić hotel o przedłużenie pobytu o dodatkowe dni. Jeśli pokój gościnny jest już zarezerwowany dla innego gościa, a inny pokój będzie zaproponowany gościowi. W przypadku braku wolnych pokoi hotel nie będzie mógł przedłużyć pobytu gościa.

​10. W dniu przyjazdu pokój hotelowy jest dostępny dla gościa od godziny 15.00. W dniu wyjazdu gość zobowiązany jest opuścić pokój najpóźniej do godziny 11.00. Jeżeli klient nie opuści pokoju do godziny 11:00, a jego pokój zostanie zarezerwowany dla innego gościa, gość zostanie poproszony o opuszczenie pokoju, a jeśli nie uczyni tego niezwłocznie, hotel zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu gościowi do pokoju i wyniesienia jego rzeczy z pokoju. Pokój uważany jest za wolny, gdy gość usunie wszystkie swoje rzeczy, wręczy klucz do pokoju na recepcji i ureguluje wszystkie swoje należności wobec hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu inwentarza pokoju (meble, sprzęt AGD, sklep z winami, zapomniane rzeczy) nawet po zwolnieniu pokoju.

​11. Jeżeli gość poprosi o zakwaterowanie wcześniej niż umówiony czas rozpoczęcia zakwaterowania (godzina od 15:00), a hotel zgodzi się na wcześniejsze rozpoczęcie zakwaterowania ze względu na obłożenie hotelu, gość jest zobowiązany zapłacić hotelowi 200 CZK za każdą godzinę przedłużonego pobytu. Jeżeli gość zażąda zakończenia zakwaterowania w terminie późniejszym niż uzgodniony termin zakończenia zakwaterowania (tj. do godziny 11:00), a jego pokój nie jest już zarezerwowany dla innego gościa, gość jest zobowiązany zapłacić hotelowi 200 CZK za każdą godzinę przedłużonego pobytu.

​12. Gość ma prawo do bezpłatnego parkowania jednego pojazdu na wyznaczonym miejscu na terenie hotelu. Hotel nie prowadzi jednak parkingu strzeżonego, w związku z czym hotel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone na samochodzie, w tym mienie ruchome pozostawione w pojeździe. Hotel radzi Gościom, aby pojazd był odpowiednio zamknięty i zabezpieczony. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Gościa na hotelowym parkingu osobom trzecim.

​13. Osoby powyżej 18 roku życia mogą spożywać alkohol na terenie hotelu, ale tylko z hotelowej karty drinków lub karty win.

​14. Hotel zapewnia śniadanie w godzinach od 08:00 do 10:00.Jeśli gość nie przyjedzie w tym czasie na śniadanie, jego prawo do śniadania wygasa.

​15. Gość nie może przemieszczać sprzętów i mebli w pokoju oraz dokonywać innych zmian.

​16. Ze względów bezpieczeństwa Gość może używać w pokoju wyłącznie urządzeń elektrycznych służących do higieny osobistej (np. maszynki do golenia, szczoteczki do zębów itp.). Gość może również korzystać z prądu o małej mocy dla własnych potrzeb , takich jak laptop, ładowarki do aparatów fotograficznych, telefony komórkowe itp. Zabrania się używania czajników elektrycznych, różnych podgrzewaczy wody, żelazek itp. z wyjątkiem tych, które są w wyposażeniu pokoju lub które zostały udostępnione przez hotel.

​17. Jeżeli w trakcie pobytu zajdzie konieczność dokonania niezbędnych napraw w pokoju lub jego wyposażeniu, których nie można przełożyć na czas zakończenia pobytu, gość musi to tolerować, nawet jeśli naprawa spowoduje utrudnienia lub ograniczy korzystanie z Pokój. Jeżeli naprawa spowoduje, że w chwili jej wykonania nie będzie można w ogóle korzystać z pokoju, gość ma prawo zlecić hotelowi udostępnienie innego pokoju do użytku, o ile jest to możliwe, lub może zakończyć zakwaterowanie bez wypowiedzenia.

18. Nasz hotel jest przyjazny psom. Pies możne być zakwaterowany za zgodą hotelu pod następującymi warunkami

a) pies może być zakwaterowany tylko w pokojach Classic lub Exclusive
b) można zakwaterować tylko małe rasy psów;
c) pies nie może być wyprowadzany na terenie hotelu;

d) na terenie hotelu pies musi być zawsze na smyczy;
e) pies nie może odpoczywać / leżeć na łóżku lub innym urządzeniu przeznaczonym do odpoczynku gości;
f) pies nie może być pozostawiony w pokoju sam, bez opieki.

Właściciel jest w pełni odpowiedzialny za psa. W przypadku hałasu psa lub wyrządzonych szkód w hotelu, hotel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o nocleg bez możliwości odszkodowania. Hotel nie akceptuje innych zwierząt.

​19. Goście mają prawo do podłączenia swoich urządzeń elektronicznych poprzez Wi-Fi do sieci hotelowej w pokojach i pomieszczeniach ogólnodostępnych hotelu. Gość nie może jednak wykorzystywać połączenia hotelowego do działań niezgodnych z prawem i nie może atakować ani w inny sposób zmieniać środków bezpieczeństwa sieci hotelowej. Hotel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poszkodzenie komputera Gościa. Hotel zaleca korzystanie z własnej zapory sieciowej w celu uzyskania dostępu do Internetu.

​20. Od 22:00 do 07:00 w hotelu i jego okolicach panuje cisza nocna. Gość jest zobowiązany do jej przestrzegania.

​21. Po zakończeniu pobytu gość zobowiązany jest stawić się w recepcji hotelu i uregulować wszystkie swoje należności. Rzeczy osobiste, o których gość zapomni w hotelu, na jego pisemną prośbę zostaną mu przesłane za pobraniem na własny koszt.

​22.Gość nie jest uprawniony bez wyraźnej zgody hotelu:

- wynieść jakikolwiek sprzęt i wyposażenie z pomieszczeń, 

- wnoszenia broni, amunicji i materiałów wybuchowych na teren hotelu lub przechowywania ich w inny sposób w stanie umożliwiającym ich natychmiastowe użycie; wyroba lub przechowywanie środków odurzających lub psychotropowych albo trucizn, chyba że są to leki, których użycie zostało przepisane przez lekarza.

Cieszymy się, że wybrałeś nasz hotel i życzymy miłego pobytu!

 

HOTEL RYZLINK
Vinařství Fučík, s.r.o.
IČ 01568060
Siedziba firmy Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praga 1
Adres hotelu ul. Zlámalova, Mikulov 692 01

Nasze wina
informacje o plikach cookies

Serwisy wykorzystują pliki cookies w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Korzystając z poniższej opcji, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie oraz wykorzystywanie danych osobowych na stronie w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam. W dowolnym momencie możesz wyłączyć lub edytować personalizację i reklamy ukierunkowane.

więcej informacji i ustawień